Woonbemiddeling Nederland

Woonbemiddeling Nederland is actief op de woningmarkt op het gebied van huur, verhuur en beheer. Ook voor tijdelijk verhuren op basis van de leegstand wet. Woonbemiddeling Nederland is u graag van dienst bij de verhuur van uw woning!

Disclaimer

De door Woonbemiddeling Nederland op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Inhoud

De informatie die door Woonbemiddeling Nederland wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Woonbemiddeling Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Woonbemiddeling Nederland en overige leveranciers danwel franchisenemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Woonbemiddeling Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Woonbemiddeling Nederland zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Woonbemiddeling Nederland.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen vanWoonbemiddeling Nederland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.